På facebook decikerede vi sidste års afslutning på Sølund Musik-Festival til det ydmyge ønske, at serviceloven burde ændres, så vores kernepublikum igen ville få mulighed for at bruge deres egne penge til at købe kendt og tryg ledsagelse til de fritidsaktiviteter, der giver deres liv mening. Vi pakkede vores ønske ind i en lang række billeder, der sagde så meget mere end vores slidte ord. Det behøver vi heldigvis ikke gentage i år. For med afstemningen i Folketinget efter tredjebehandlingen i sidste uge, blev denne ændring i grove træk vedtaget.

Det har været en helt urimelig lang og hård kamp. Og ret svær at fatte set fra vores kærlige og ustrategiske festivalunivers. For ændringen koster ikke det offentlige en krone. Det er jo vores kernepublikums egne penge for hulan da. Præcis som vi andre kan bruge vores egne penge til at købe nøjagtig det, der gør vores liv bedre. Nej, det fatter vi simpelthen ikke i Skanderborg!

Vi er glade! Men er vi helt tilfredse? Nej! Det er vi ikke. Vi er fuldstændig enige med vores publikums interesseorganisationer i, at ALLE mennesker med udviklingshæmning – uanset økonomi … og også de mest sårbare … selvfølgelig bør have ret til et minimum af dage om året, hvor de kan få deres kendte pædagog med ud i verden til et trygt og livgivende fritidsliv. Uanset ændringen i serviceloven er situationen nemlig stadig den for mange af vores dårligst stillede medborgere med udviklingshæmning, at har du ingen penge på kistebunden selv, så holdes du på det nærmeste indespærret i dit eget hjem.

Uanset glæden ved ændringen i serviceloven kan vi som velfærdssamfund ikke være det bekendt.

Lasse Mortensen, festivalchef for Sølund Musik-Festival
lmt@solundfestivalen.dk
Mobil: 40 41 13 08