LØNINDBERETNING

 

Afregning foregår umiddelbart efter arrangement. Festivalbanken er ved indgangen til Backstage Store Scener. Husk at udfylde og fremsende aflønningsblanketter senest fredag den 12. maj 2018.

Aftale om afregning (kontanter eller kontooverførsel) skal være festivalens ledelse i hænde senest mandag den 15. maj 2018. Kan sendes til: kasseren@solundfestivalen.dk eller til Sølund Musik Festival, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg.

Vi gør opmærksom på de nye regler fra SKAT. Alle betalinger, hvor det samlede beløb overstiger 10.000 kr., skal foretages digitalt. Reglerne gælder også, selvom beløbet skal udspecificeres på flere cpr.-numre.

Honorar afregning 2017 til Sølund Musik Festival

Vi gør opmærksom på reglerne fra SKAT. Alle betalinger hvor det samlede beløb overstiger 10.000 kr. skal foretages digitalt. Reglerne gælder også selvom beløbet udspecifiseres på flere cpr. numre. (Eks:En aftale med et band på 12.000 ? ønskes udbetalt kontant til 6 bandmedlemmer a 2.000 ? Det skal overføres digitalt)

Vi har besluttet at alt overføres elektronisk med mindre det er specielt aftalt for enkelt beløb under 10.000 dkr

Bankoverførsel:

Eller


OBS: Alle beløb over 10.000 skal digital overføres

* Fordeling af honoraret bedes angivet på oplysningsskemaet til S74

* Honoraret udbetales kun hvis skemaet er blevet udfyldt med CVR og / eller CPR nr.

Legitimation skal forevises på forlangende

Denne blanket skal være festivalen i hænde senest den 12 maj 2017

Hvis den sendes pr post skal den sendes til:

Sølund Musik Festival
Kasseren
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg

kasseren@solundfestivalen.dk

Oplysninger til S74 - 2016

fordeler ovenstående beløb imellem følgende:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

OBS. Eventuelle ændringer foretages i ændringsformularen senest 26. maj